ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


“ฐานนาฏศิลป์สัมพันธ์”

ฐานการเรียนรู้นาฏศิลป์สัมพันธ์เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ผ่านความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรู้และปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย 2 เงื่อนไข 3 หลักการและ 4 มิติ

2 เงื่อนไข (Input)ประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ก่อนการปฏิบัติต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับท่าราการแต่งกายภาษาท่าทางนาฏศิลป์ดนตรีและจังหวะในการปฏิบัติก็ต้องมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาซื่อสัตย์และความสามัคคีเช่นการซ้อมราก็ต้องมาให้ตรงเวลาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นช่วยกันคิดวิธีแก้ไขปัญหาเป็นต้นซึ่งถือเป็นความรู้และคุณธรรม

3 หลักการ (Process)ประกอบด้วยความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในการซ้อมราต้องมีการจัดสรรเวลาเมื่อถึงเวลาแสดงต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่แสดงการซ้อมราจะซ้อมหลังเลิกเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการฝึกทักษะอาชีพที่นามาประกอบอาชีพและเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนในการแสดงแต่ละครั้งจะมีการวางแผนซ้อมใหญ่ทุกครั้งก่อนการแสดงจะต้องมีความพร้อมประสานงานให้เรียบร้อยถือเป็นความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดี

4 มิติ (Output)ประกอบด้วยมิติด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ในการแสดงต้องมีเครื่องประดับการใช้เครื่องแต่งกายอย่างรู้คุณค่าดูแลรักษาเครื่องแต่งกายให้สะอาดเป็นการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชมมีการแสดงเป็นทีมและเป็นการเผยแพร่ท่าราที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยเมื่อซ้อมเสร็จแล้วต้องทาความสะอาดเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายทุกครั้งและนาของในท้องถิ่นมาใช้เป็นเครื่องประดับซึ่งยังได้นาวิธีทางชนเผ่ามาประยุกต์ใช้เป็นท่าราสืบทอดการแต่งกายและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ฐานนาฏศิลป์สัมพันธ์”ทาให้พวกเรามีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ และยังได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป เผยแพร่ผลงานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ยังเป็นสถานที่ ที่หน่วยงานอื่น เข้ามาศึกษาดูงานบ่อยครั้ง ของพวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดงานนาฏศิลป์สัมพันธ์ค่ะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

187565
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
303
216
882
185121
4149
1601
187565

Your IP: 162.158.78.195
2019-11-19 18:55

Scroll to top