ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานการเรียนรู้ กระเบื้องซีเมนต์

            กระเบื้องซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ปูพื้นที่สามารถทำได้ง่ายและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีน้ำหนักเบาสามารถปูพื้นได้หลากหลายรูปแบบ ก่อนที่จะเริ่มการผลิตเราต้องศึกษาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ว่ามีคุณสมบัติและหน้าที่อย่างไร เรียนรู้เรื่องของอัตราส่วนในการผสมว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ในการทำเราจะต้องทำงานกันเป็นกลุ่มดังนั้นความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน จะต้องมีความขยัน อดทน เพราะในการทำเราต้องทำในเวลาว่าง

ในกระบวนการทำเราจะใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต การผลิตกระเบื้องซีเมนต์สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเราได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับพวกเราได้ และเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วยังเป็นพื้นฐานอาชีพให้กับเราได้ สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และก่อนที่จะลงมือทำการผลิต เราจะวางแผนในการทำงานก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาระหว่างการทำงาน และระหว่างการทำงานก็จะทำด้วยความไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและเพื่อความปลอดภัยด้วย จากกระบวนการทั้งหมดนี้จะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปปูพื้นที่ที่ดูไม่ค่อยสะอาดดูดีขึ้นมาได้ เช่น นำไปปูพื้นที่สวนหลังบ้าน พื้นที่หน้าบ้าน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นทุนการศึกษาได้ เมื่อเราขายผลิตภัณฑ์เราก็จะได้พบปะกับผู้ที่มาติดต่อซื้อขายกันจึงทำให้เกิดสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน ในการเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการผลิตเราจะเรียนโดยการให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง สอนกันไปเป็นรุ่นสู่รุ่น   ในการผลิตเราใช้อยู่สองศาสตร์ คือ ศาสตร์พระราชาและศาสตร์สากล ซึ่งศาสตร์พระราชาที่เราใช้คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์สากลคือ การคิดคำนวณต้นทุนกำไร การคำนวณอัตราส่วนผสม เป็นต้น

การเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้ กระเบื้องซีเมนต์ ทำให้มีทักษะในการดำรงชีวิต มีทักษะอาชีพ เช่น การรักษาความสะอาดสถานที่ รักการทำงาน มีวินัย ภาวะผู้นำหรือผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต รับผิดชอบต่องานที่ทำ ใช้และดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและระมัดระวัง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างคือ ฐานการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทำให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทางหนึ่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

170073
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
70
0
70
168968
2028
3696
170073

Your IP: 172.68.65.227
2019-07-18 05:44

Scroll to top