ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ฐานการเรียนรู้หัตถกรรมเส้นเชือก”

ครูแกนนำที่รับผิดชอบ  ครูสมบัติ  ศรีวรรณชัย

นักเรียนแกนนำ  

1. นางสาว  อัญชลี แซ่หาง ม 5/2

2. นางสาว  สุปรีย์ เมทู   ม 5/2

3. นางสาว เนาวรัตน์ กวินยั่งยืน ม 5/2

          การเรียนรู้ใน ฐานหัตถกรรมเส้นเชือก  ก่อนการทำงานเราต้องเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ การทำบัญชี แหล่งการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการทำงานก็ต้องมีความขยัน ตรงเวลาในการทำงาน อดทนในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ซื่อสัตย์ในการขายผลิตภัณฑ์ และสามัคคีในหมู่คณะ

ในการทำงานทุกครั้งเราต้องมีความประหยัดในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือในโรงเรียน  และเราควรจะผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด และลูกค้า โดยการสำรวจสอบถามความต้องการ และการทำงานทุกครั้งจะต้องมีจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ในการทำงานของเราจะใช้ในคาบเรียนหรือเวลาว่างในการปฏิบัติงาน สินค้าที่เราผลิตมาได้ก็จะเป็นรายได้ให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนและทำให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ มองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สิ่งสำคัญก่อนการทำงานเราต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะผลิตอะไร จำนวนเท่าใด จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ เงินลงทุน เท่าใด หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ การทำงานในแต่ละครั้งต้องมีความระมัดระวังในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น ปืนกาว กรรไกร มีด  หรืออุปกรณ์ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ระวังสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหาย สูญเสีย และต้องมีการสำรวจลูกค้าและการตลาดเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีความนิยมในสินค้าแบบไหนเพื่อจะผลิตภัณฑ์ให้ได้มากขึ้น

ในการทำหัตถกรรมเส้นเชือกเราก็จะได้รายได้ และผลิตภัณฑ์ เรามีการทำงานกันเป็นทีมมีความสามัคคีกันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ผลิตภัณฑ์จะนำสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำของที่มีในท้องถิ่นนำมาประดิษฐ์สร้างมูลค่า และสามารถใช้สอยได้ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เช่นการฟั้นเชือก และเราใช้หลักการพี่สอนน้องหรือเพื่อนสอนเพื่อน

ฐานการเรียนรู้หัตถกรรมเส้นเชือก ได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการใช้หลักการทรงงาน ที่ว่าระเบิดจากข้างใน นั่นคือการทำงานด้วยความภูมิใจ ความรักในงานนั้น  ศาสตร์ภูมิปัญญา  นำวัสดุ-อุปกรณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ เช่น เชือกกล้วย ดอกเอื้องหมายนา และลูกตะแบก เป็นต้น  และศาสตร์สากล การนำความรู้ทางด้านวิชาการมาใช้ในการทำงาน  การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการคิดคำนวณรายรับรายจ่าย

ฐานการเรียนรู้หัตถกรรมเส้นเชือก ได้สร้างอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน สร้างลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จากรุ่น สู่รุ่น นอกจากนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาศึกษาดูงาน ช่วยสร้างชื่อเสียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และหน่วยงานหลายๆหน่วยงานได้เชิญให้โรงเรียนไปร่วมจัดนิทรรศการ สาธิต แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย

สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การที่ได้มีโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จเยี่ยมโรงเรียน พระองค์ท่านได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างในโรงเรียน 2 ปีติดต่อกัน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

187540
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
278
216
857
185121
4124
1601
187540

Your IP: 172.69.63.90
2019-11-19 17:36

Scroll to top