ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ฐานอาหารและเครื่องดื่ม”

ฐานการเรียนรู้อาหารและเครื่องดื่มเป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนแผนโรงแรมระดับปวช.ปีที่ 2 และ 3 เพื่อนาไปต่อยอดในฐานการเรียนรู้เด็กดอยรีสอร์ท ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการในการเรียนรู้และปฏิบัติประกอบด้วย 2 เงื่อนไข 3 หลักการและ 4 มิติ

2 เงื่อนไข (Input) ประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
การจะทาอาหารและเครื่องดื่มต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของอาหารและเครื่องดื่มรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มวิธีการทา ส่วนผสม เคล็ดลับความอร่อย เครื่องมืออุปกรณ์ในการทาอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้ด้านการทาบัญชีการตลาด การเรียนรู้ต้องมีความอดทนซื่อสัตย์ขยันต่อหน้าที่สะอาด

3 หลักการ (Process)ประกอบด้วยความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในการทาอาหารและเครื่องดื่มจะต้องผลิตให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าและใช้เวลาในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มแต่ละครั้งอย่างเหมาะสมใช้ส่วนผสมพอประมาณตามสูตร วิธีการทาอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดเพื่อให้อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตออกมามีคุณภาพ รสชาติ สีสัน น่ารับประทาน การเรียนรู้ในฐานนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพของนักเรียนการทาอาหารและเครื่องดื่มต้องมีความระมัดระวังในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นถ้วยจานเซรามิคมีด อุปกรณ์ไฟฟ้า เตาแก๊ส เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์เสียหาย รักษาความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้าให้เหมาะสมและล้างมือก่อนทาอาหารและเครื่องดื่ม รักษาความสะอาดของวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อาหารและเครื่องดื่มที่ทานั้นมีความสะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

4 มิติ (Output)ประกอบด้วยมิติด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ฐานการเรียนรู้อาหารและเครื่องดื่ม ได้เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น หาง่าย ราคาถูก คุณภาพดี เพื่อผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค สาหรับนักเรียนและบุคลาการนักเรียนที่ผลิตมีรายได้ระหว่างเรียน ในการทางานมีการทางานเป็นทีมซึ่งทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องมีน้าใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันการทาอาหารและเครื่องดื่มแต่ละครั้งจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านาเปลือกผลไม้เศษผักที่ไม่ใช้แล้วมาทาเป็นปุ๋ยหมักเพื่อนาไปใช้ต่อในการดูแลพืช ผัก เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมสูตรในการทาอาหารและเครื่องดื่มจะใช้สูตรการทาของท้องถิ่นหรืออาหารภูมิภาคเพื่อเป็นการอนุรักษ์สูตรอาหารของท้องถิ่นและเป็นการสืบสานสูตรอาหารการใช้ใบเตย เพิ่มความหอมของอาหาร เครื่องดื่ม หรือการใช้สีจากธรรมชาติ จากดอกอัญชัน ขมิ้น ถ่าน การใช้ใบตองห่อขนม อาหาร เป็นต้น

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ฐานอาหารและเครื่องดื่ม”ทาให้พวกเรามีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพิ่มมากขึ้นด้วยคะ เช่นการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ การรักษาความสะอาด มีภาวะผู้นาหรือผู้ตามที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตมีความรับผิดชอบ และยังได้เผยแพร่ทักษะและประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานอยู่เนืองๆ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

198247
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
333
304
1314
195002
3245
11586
198247

Your IP: 162.158.78.99
2019-12-11 20:47

Scroll to top