ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“การเลี้ยงกบ”

              สวัสดีครับ /ค่ะ  การที่เราจะมาเลี้ยงกบนั้นเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงกบมาบ้างเช่น พันธุ์กบ การให้อาหารกบ การทำความสะอาดบ่อเลี้ยงกบ วิธีการเลี้ยงกบ  โรคของกบ ที่สำคัญคือ การตลาดความต้องการของตลาด และควรมีคุณธรรมในการเลี้ยงกบคือความรับผิดชอบนักเรียนจะต้องมาให้อาหารและทำความสะอาดบ่อเลี้ยงกบ ในเวรแต่ละวันที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดี    ความอดทนเพราะกว่าเราจะจำหน่ายกบได้นั้นต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนานพอสมควรประมาณ 4 -5 เดือน ในช่วงเวลา 4 –5 เดือนนั้นเราก็ต้องมีความใฝ่เรียนรู้ด้วย เช่น ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ พันธุ์กบที่นิยมเลี้ยง การให้อาหาร โรคกบ และอื่นๆ เพื่อที่เราจะได้เลี้ยงกบออกได้ผลผลิตมากๆ อัตราการรอดของกบสูง เหตุผลที่พวกเราเลือกมาเรียนรายวิชาการเลี้ยงกบนั้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านการดำรงชีวิตและทีสำคัญเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นการใช้เวลาที่ว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ความพอประมาณ การนำลูกกบมาเลี้ยงเหมาะสมกับสถานที่เลี้ยงกบ งบประมาณที่มีอยู่ มีการให้อาหารในประมาณที่เหมาะสมกับการจำนวนตัวกบ  ภูมิคุ้มกัน กลุ่มพวกเราป้องกันปัญหาต่างๆโดยกลุ่มพวกเรามีการวางแผน  การแบ่งหน้าที่กัน การแบ่งเวรทำความสะอาดบ่อและให้อาหารกบในแต่ละวัน ที่สำคัญเรามีตลาดรองรับอยู่แล้ว คือ โรงอาหารของโรงเรียน วัตถุ เรามีกบที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด วัฒนธรรม เรามีการนำเอากบมาทำเป็นอาหารพื้นเมือง เช่น ผัดเผ็ดสมุนไพร , กบทอด , ยาสมุนไพร สังคม เรามีการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สิ่งแวดล้อม เรามีการใช้อีเอ็มเพื่อบำบัดน้ำเสียและถ่ายน้ำจากบ่อกบไปรดน้ำต้นกล้วยหรือปล่อยลงไปในแปลงผัก

การเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงกบ ทำให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น สร้างให้เป็นคนมีวินัย มีภาวะผู้นำหรือผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ดูแลรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รักสะอาด มีส่วนร่วมในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยิ่ง  ในฐานการเรียนรู้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพี่ๆน้องในโรงเรียนและเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นที่น่าภาคถูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 87 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

187561
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
299
216
878
185121
4145
1601
187561

Your IP: 162.158.78.105
2019-11-19 18:43

Scroll to top