ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุมนต์ มอนไข่

โทรศัพท์ 081-9502174

E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน

1)นางชวนชม บุญศิริ

โทรศัพท์ 089-8529891

E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษาสูงสุดค.ม. สาขา บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ


2)นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ

โทรศัพท์ 086-1865551

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


3)นางนันธิกานต์ ไชยชาววงศ์

โทรศัพท์ 089-8523750

E-mail    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล